در صورتی که تاریخ تحویل به فروشگاه مغایر با تقویم می باشد، لطفا سفارش خود را حداقل ۴۸ ساعت قبل به انبار شرکت تحویل دهید