ثبت مرجوعی کالا ( Return )

1 ثبت سفارش
2 تایید سفارش
 • نام شرکت خود را وارد کنید
 • فروشگاه گیرنده بار را انتخاب کنید
 • نام متصدی جهت هماهنگی دریافت کالاها
 • لطفا شماره همراه متصدی را با اعداد انگليسی وارد کنید
 • تعداد كارتن بار خود را وارد کنید
 • ارزش ریالی بار خود را وارد کنید
 • لطفا شماره فاکتور مرجوعی خود را وارد کنید
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, bmp, jpeg, .
  فاکتور و یا فاکتور های مرجوعی را به صورت عکس و یا فایل پیوست کنید