روند فعالیت

مرحله اول

پس از دریافت ایمیل سفارش از طرف فروشگاه اطلاعات مربوط ( نام شهر- نام فروشگاه- تعداد کارتن- تاریخ تحویل به انبار و تاریخ تحویل به فروشگاه و … ) را در فرم ثبت سفارش تکمیل نموده و کد پیگیری را دریافت نمائید.

فهرست