بسیاری از تامین کنندگان فروشگاه های زنجیره ای ، سفارشات شهرستان  خود را از طریق موسسات حمل و نقل و باربری های خرده بار ارسال می کنند و بدلیل اینکه این موسسات ارسال های خود را با توجه به تکمیل ظرفیت ماشین انجام میدهند، در بسیاری از موارد سفارشات فروشگاههای زنجیره ای دچار مغایرت تاریخ میشوند و عمده این مغایرت ها در فروشگاه های زنجیره ای هایپراستار و افق کوروش بدلیل داشتن تاریخ تحویل ، پیش می آید.

پخش زنجیره ای، گرایشی جدید از صنعت پخش می باشد و حمل و نقل تنها بخشی از این فرایند می باشد.

شرکت پشتیبان رهنورد افق آریا ، با بیش از ۷ سال تجربه در زمینه پخش زنجیره ای و با ارائه سیستمی مدرن توانسته است بخشی از این زنجیره را مدیریت کرده و مغایرت های پیش آمده را به حداقل برساند.

فهرست